Shlok     (5 MUSIC CD PACK)

Shlok (5 MUSIC CD PACK)

Product ID: 19603

Regular price
$19.95
Sale price
$19.95
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Shipping Note: This item usually arrives at your doorstep in 10-15 days

Author: A Compilation
Publisher: Universal
Year: 07/2006
Language: Music
Pages: N/A
ISBN/UPC (if available): 060251704120

Description

This album carries following tracks:

DISC 1
Ishwarah Parmah Krishnah
Sahastrapatrakamalam
Gokulakhyamkarinikarama
Mahdhntramtatikanjalkam
Tadnashanachaturasstram
Tatparitahevam Jyotimayo
Devahmaayyaarmamanasyam Na
Niyatisaha Sa Rama
Lingyonnyatmika Jaata
Shaktimaan Purushaha
Sahastrshirsha Purusha
Narayanah Sa
Tadrombiljaleshu Bijam
Pratyndmevmaykashadev
Vamagaadsrijadvishnu
Ahankaratmakam vishvam
Ath Testrivdhaeshelirlamudvahatah
Sisrishayam Tato
Tatvani Purvarudhani
Yojyitva Tu Nanyed
Sa Nityo Nityasmbndh
Evam Servatmsambandh
Sanjto Bhagvavchhkatya
Uvach Puratstasme
Tapsatvam Tap
Athe Tepe Sa
Athe Venuninadasya
Trayya Prabhudhoth
Chintamaniprakarsajhasu
Venukvanantmarvinddalaytaakshm
Aalolchandrakalsvadanmalyavanshi
Angani Yasya
Advetamchyutmandimanantrupam
Panthastu Kotishatvastrarsamprgamyo
Ekopyso Rachyitum
Yadbhavbhavitdhiyo Manujasteev
Anandhinmayar Satpratibhavitabhis
Pemanjanchhuritbhaktivilochnen
Ramadimurtishu Kalaniyamen
Yasya Prabha Prabhavto
Maya Hi Yasya
Anandchinmayarsaatmataya
Goloknamini Nijdhamni
Srishtishthitipralaysadhanshanktireka Shiram Yatha Dadhi
Diparchirev Hi
Yah Karnarvajale
Yasyekanishyavasitkaalmathavalbya
Bhasvaan Yathashmashakaleshu
Yatpaadpallavyugam Vinidhay
Agnirmahi gaganmambu
Yachhkshuresh Savita
Dharmoth Papnichayah
Yastivanragopaathvendramaho
Yam Krodhkaamsahajpranydabhiti
Shrihah Kantahh Kantah
Atho Vaachmahavishunurbhagvantam
Prabudhe Gyanbhaktibayamaatmanyananchimai
Pramanestatasadacharestadbhyasernirantaram
Yasyahshreyaskram
Dharmananyaan Parityajaya
Aham hi Vishvavastya Characharasya

DISC 2
Om Vishvashme Namah

DISC 3
Nilambhujsamabhasam Raviputram Yamagrajam
Chhayamartandsambhutam Shanimavahyamyaham

DISC 4
Om Bhu Bhurvaha Swaha

DISC 5
Jisne Sai Ka Naam Pukara (Dhun)